MÁY SẤY KHÍ TÁC NHÂN LẠNH PSI

Nhà sản xuất: PSI – Anh Quốc

Lắp ráp tại: Trung Quốc

Lưu lượng: 66 – 8040 m3/h