Máy tạo khí nito HITACHI

Nhà sản xuất: HITACHI – Nhật Bản

Lắp ráp tại: Nhật Bản

Công suất: 0.75 – 22kW

Độ thuần: 99 ~ 99.99%